לייעוץ ראשוני מיידי התקשר עכשיו
050-5230928
או מלא את הפרטים:

אבי לוטן - עורך דין לתביעות רשלנות רפואית. המשרד הוקם ב-1986 ומאז צבר ידע רב ומוניטין בתחום הנזיקין בכלל והרשלנות הרפואית בפרט. מאז הקמתו, הגיע המשרד להישגים עצומים תוך השפעה ישירה על ראשי הנזק המוכרים בפסיקה, קביעת תקדימים משפטיים חשובים ומעל לכל, השגת פיצויים גבוהים ומיטביים עבור הלקוחות.

תביעות רשלנות רפואית

במאמר זה נדון במספר שאלות הנוגעות לתביעות רשלנות רפואית: איך נדע אם נפגענו מרשלנות רפואית? מה העילות בגינן ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית? מה העלויות של ניהול תביעת רשלנות? לאיזה עורך דין כדי לפנות? ועוד.

מהי תביעת רשלנות רפואית?
תביעת רשלנות רפואית זכאי להגיש מי שנגרם לו נזק גופני, נפשי או כלכלי עקב פעולה (כולל מחדל) רפואית אשר חרגה מהתנהגות רפואית סבירה ואשר גרמה לנזקו. ברוב המוחלט של תביעות רשלנות רפואית הסעד אותו מבקש הובע הוא פיצוי כספי אשר נקבע בהתאם להיקף הנזק שנגרם לו.

ממה מורכבת עילת התביעה?
כדי שעילת התביעה ברשלנות רפואית תתקיים על התובע להוכיח את שלושת התנאים המצטברים הבאים:

רשלנות- יש להוכיח שהגורם הרפואי התרשל בכך שהוא הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו.
נזק- יש להוכיח שנגרם למטופל נזק גופני, נפשי או כלכלי.
קשר סיבתי- יש להראות קשר סיבתי בין המעשה הרשלני לבין הנזק שנגרם למטופל, כלומר, שהפרת חובת הזהירות על ידי הגורם הרפואי הרשלן היא זו שגרמה לנזק.

מהן העלויות של ניהול תיבעת רשלנות רפואית?
הבסיס של כל תביעת רשלנות היא חוות דעת רפואית, הניתן על ידי רופא מומחה בתחום הנזק שארע לתובע, והיא ההוצאה הכספית המרכזית והיקרה ביותר. עבור שלום עבור חוות דעת רפואיות לרוב נע בין 6,000 ש"ח ל- 20,000 ש"ח ולעיתים מחירם אף גבוה יותר. עלות חוות הדעת תלויה בכמות החומר הרפואי אותו יש לבחון, התחום הרפואי הנידון, המוניטין של המומחה וכדומה.

ישנם מקרים בהם בית המשפט מחליט למנות רופא מומחה מטעמו אשר יהיה ניטראלי לתביעה, עלות חוות הדעת במקרה כזה, לרוב תחולק באופן שווה בין הצדדים.

מעבר לחוות הדעת הרפואית יש לשלם אגרה לבית המשפט אשר עלותה 600 ש"ח.

רבים חוששים מהגשת תביעת רשלנות רפואית משום שהם מניחים שיצטרכו לשאת בעלויות רבות עבור תשלום שכר הטרחה של עורך הדין. אולם, בתביעות רשלנות נהוג שעורך הדין מקבל את שכרו בתום ההליך המשפטי כנגזרת באחוזים מהפיצוי הסופי שייקבע. לרוב אחוזי שכר הטרחה נעים בין 15% ל-22% מהפיצוי.

איך מוכיחים את התביעה?
בתקנה 127 לתקנות סדר הגין אזרחי נקבע שכדי להוכיח דבר הקשור לרפואה חובה להמציא חוות דעת של רופא המתמחה בתחום הרפואי של הנזק שארע. כלומר, כל כתב תביעה ברשלנות רפואית חייב להסתמך על חוות דעת של מומחה רפואי, עליה להיות ערוכה כדין ולתמוך הטענות המועלות בכתב התביעה.

כלל, נטל ההוכחה מוטל על התובע, המוציא מחברו עליו הראיה, אולם החוק קובע מקרים בהם נטל ההוכחה יועבר לנתבע ויהיה עליו להוכיח שהוא לא נהג בצורה רשלנית. אחד המקרים בהם נטל ההוכחה יעבור לנתבע, במקרים של רשלנות רפואית, זה כאשר המוסד הרפואי גרם לנזק ראייתי בכך שלא ערך רישומים נאותים ובכך למעשה סיכל את יכולתו של התובע להוכיח את טענותיו.

איך מתנהל ההליך עצמו?
גם הנתבע חייב להמציא חוות דעת רפואית מטעמו אשר תומכת בטענותיו, חוות דעתו של הנתבע תנסה לתמוך בכך שהוא לא התנהג בצורה רשלנית. כתב ההגנה הראשוני שיוגש בתחילת ההליך יכיל טענות המכחישות את טענות התביעה ולא יוצגו בו טענות עובדתיות מפורטות. רק לאחר הגשת כתב ההגנה הראשוני יחל הנתבע לאסוף את החומרים הרפואיים הרלוונטיים ובשלב זה הוא יפנה לקבלת חוות דעת רפואית.

לאחר ששני הצדדים הגישו את חוות הדעת הרפואיות בית המשפט יכול לבקש למנות מומחה רפואי מטעמו, אשר יהיה ניטראלי. בית המשפט מבקש למנות מומחה מטעמו במקרים בהם נראים פערים גדולים בין חוות הדעת של הצדדים.

בחלק מתביעות הרשלנות הרפואית בית המשפט ינסה לגרום לצדדים להגיע לפשרה, לעיתים בית המשפט יציע את הפשרה בעצמו ובמקרים אחרים יפנה את הצדדים, בהסכמתם, להליך גישור.

אם אחד מהצדדים או שניהם לא מוכנים לפנות להליך גישור או שהליך הגישור נכשל, יחל שלב ההוכחות. בשלב ההוכחות נחקרים העדים לתביעה והמומחים הרפואיים.

גובהו של סכום הפיצוי
כאשר התובע עומד בנטל ההוכחה בית המשפט יקבע פיצוי כספי שיהיה על הנתבע לשלם לו. עקרון בפיצוי בישראל לא בא להעשיר את התובע אלא להחזירו למצב שבו היה לפני שארע הנזק. כלומר, בית המשפט יקבע פיצוי אשר יוכל להשיב, כמה שניתן, את התובע למצב בו היה אם הרשלנות הרפואית לא הייתה מתרחשת.

בעשותו זאת, בית המשפט מסתמך על חוות הדעת הרפואיות שהובאו בפניו על מנת להעריך את חומרת היקף הנזק שנגרם לתובע, לפי ראשי נזק, כמו: כאב וסבל, הפסדי השתכרות, הוצאות ניידות, הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד וכולי.

לסיכום
בתביעות רשלנות רפואית בשונה מתביעות רשלנות אחרות יש צורך בידע משפטי יחד עם ידע רפואי, הליך התביעה הוא סבוך ומורכב מאיסוף חומרים רפואיים ומצורך בחוות דעת רפואיות מקצועיות.

את התביעה זכאי להגיש מי שנפגע ממעשה רשלני רפואי ונגרם לו בעקבות מעשה זה נזק, אם התובע יצליח להוכיח זאת בבית המשפט, זה יפסוק לו פיצוי כספי.

משרד עו"ד אבי לוטן עוסק בתחום דיני הנזיקין למעלה מעשרים שנים תוך מתן דגש מיוחד לתביעות רשלנות רפואית. למשרד עו"ד אבי לוטן הצלחות מרובות בתחום וכן הצלחות משמעותיות שזיכו את לקוחותיו בפיצויים בשווי מיליוני שקלים אשר עזרו להם לשפר את איכות חייהם לאחר הנזק שנגרם להם בעקבות הרשלנות הרפואית.